A- A A+

           GEEN LESSEN tm 31 maart 2020 ivm CORONA VIRUS

Het bestuur van OKK Dordrecht  volgt de ontwikkelingen m.b.t. het Corona virus op de voet en houdt zoveel mogelijk vast aan de richtlijnen en adviezen van de RIVM en de aanvullende adviezen van de NOC*NSF, welke ook door de KNGU worden gevolgd.

Op 12 maart 2020 is aan alle verenigingen door de KNGU, op advies van de NOC*NSF, een oproep gedaan, om clubactiviteiten (trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) t/m 31 maart 2020 voorlopig helemaal stil te leggen.

Aan deze oproep wordt door OKK Dordrecht gehoor gegeven, dus zijn er vanaf morgen (13 maart) voorlopig geen lessen tot en met 31 maart a.s.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, die van invloed zijn op verenigingsactiviteiten, dan zullen wij hierover zsm iedereen informeren.  

Meer informatie, over de nieuwe maatregelen betreffende het Corona virus, vindt u op de website van de RIVM en de Rijksoverheid.

 

 

OKK Dance selecties

Een selectie is een groep dansers die uitgekozen zijn uit de reguliere lessen vanwege een hoger dansniveau.
Omdat de leden duidelijk een hoger niveau aankunnen, dan in de recreatielessen wordt geboden, heeft OKK Dordrecht
acht selectiegroepen (ingedeeld op leeftijd en niveau), die tegemoet kunnen komen aan deze vraag.
Eenmaal uitgekozen voor een selectie, wordt een danser op basis van het door haar in de lessen vertoonde niveau
in één van de acht selectiegroepen geplaatst.

De dansselectie van OKK Dordrecht is begonnen in 2009 en is sindsdien uitgebreid naar meer dan 100 selectieleden.

Voor een danser is niet alleen het hebben van talent voor dansen van belang, maar ook lenigheid, kracht,
doorzettingsvermogen, durf en concentratie. Soms is het best hard werken en vergt het discipline om te gaan trainen,
in plaats van te gaan zwemmen of naar een feestje te gaan. Het trainen in een selectie is dan ook heel anders dan het
trainen in een recreatengroep, en zal – zeker richting een wedstrijd – veel van een danser vergen. Daar staat tegenover
dat selectieleden veel sneller groeien in de sport en uitgedaagd worden om meer van zichzelf te laten zien.
 
 
OKK Dordrecht heeft binnen haar dansafdeling negen wedstrijdselecties, die op hoger niveau jazzdans beoefenen en
2 HipHop crews.
 
Op de tabbladen Jazzdance en HipHop in het menu, staat de informatie apart vermeldt over de Jazzdance- selecties en de
HipHop crews.

 

Proeflessen

Bij de dansselecties kan, in principe, alleen op uitnodiging van de selectieleiding, een proefles worden gevolgd.

Indeling selectieniveaus Jazzdance
Onze vereniging is aangesloten bij de KNGU: Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.
De KNGU verdeelt de dansgroepen in niveaus van D (instapniveau) naar A (professioneel niveau),
rekening houdend met de leeftijd van dansers. Binnen OKK Dordrecht zijn de selecties als volgt ingedeeld:
 

  A tm 19 jaar

  B tm 16 jaar

  C tm 19 jaar

  C tm 16 jaar

  C tm 13 jaar

  D tm 16 jaar

  D tm 13 jaar

  D tm 9 jaar

  D- Instap tm 9 jaar

Wedstrijden en optredens 

OKK Dordrecht neemt all jaren succesvol deel aan de voorrondes van het NK Jazz dance en heeft zelfs diverse keren een
finaleplek behaald op de Fantastic Gymnastics in Ahoy Rotterdam.
Sinds enkele jaren doen onze selectiegroepen, naast de KNGU-wedestrijden, mee aan een aantal landelijke showdanswedstrijden, zoals
Shell we Dance en Soneo Dance Challenge.
 
De selecties zijn het gezicht van OKK Dance en daarom treden zij, naast de wedstrijden, bij diverse evenementen, op
zoals bijv. tijdens de theatershow in Kunstmin als Pietenballet, het Dordt sportfestijn, VSGD-dagen, enz.

Social Media

Via ons Youtube kanaal en onze Facebook pagina, kunt u diverse  foto's en filmpjes van onze dansgroepen bekijken