A- A A+

vacature 1Vacatures

Onze vereniging draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers, die de vereniging een warm hart toedragen.

Wij kunnen nog op diverse functies vrijwilligers gebruiken. 

Wilt u meer informatie over een bepaalde functie? Neem dan gerust vrijblijvenc contact op via het emailadres behorende bij de vacature.

 

 Vacature  Taken en verantwoordelijkheden  Contact
 Penningmeester

OKK is op zoek naar een penningmeester die samen met de andere bestuursleden de vereniging op vrijwillige basis in beweging weet te houden!

De  penningmeester die wij zoeken….

 • is als lid van het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van het financieel-administratief beleid.
 • houdt zich bezig met het controleren en betalen van facturen, vrijwilligers-vergoedingen en onkostendeclaraties.
 • controleert de inkomsten en uitgaven van de vereniging.
 • bewaakt de budgetten en de begroting.
 • overlegt  per kwartaal actuele financiële overzichten (balans en verlies- en winstrekening) aan het bestuur en legt hierover verantwoording af..
 • is verantwoordelijk voor het maken van de jaarlijkse begroting en het financiële deel van het jaarverslag. Dit jaarverslag wordt voorgelegd aan de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).
 • geeft, voorafgaand aan de ALV, de kascommissie gelegenheid het financiële jaarverslag te controleren.
 • heeft (werk) ervaring op het gebied van financiële administratie.
 • heeft  kennis en ervaring met Excel en internetbankieren.
 • neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen.
 • is integer en zal vertrouwelijk omgaan met informatie.

Interesse?

Herkent u zichzelf in dit profiel en heeft u tijd en zin om u als penningmeester voor de

vereniging in te zetten, neem dan contact op met  Mirjam Kiewiet: voorzitter@okkdordrecht.nl

voorzitter@okkdordrecht.nl
 Bestuursfunctie Turn

Het bestuur van OKK Dordrecht is nog op zoek naar een actieve, betrokken ouder die zich in wil zetten als contactpersoon voor de turnafdeling, zowel voor de recreanten als de selectie. Een contactpersoon onderhoudt contact met de leiding van de turn en fungeert als schakel tussen bestuur en de leiding. Daar waar nodig kan hij/zij ook aanspreekpunt zijn voor de ouders. Het bestuur vergadert ca. 1x per maand in de avonduren. Kennis van turnen is geen vereiste.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur: bestuur@okkdordrecht.nl.

bestuur@okkdordrecht.nl
 Opslagruimte

OKK Dordrecht is naarstig op zoek naar opslagruimte voor dance kleding van groepen en andere decoratieve spullen. Als u ruimte heeft voor opslag van spullen en u wilt ons daarmee helpen, dan willen we u vragen om even contact op te nemen met Leny Hamers.

leny.hamers@okkdordrecht.nl 

of via  078-6188034.

 Verslaggevers

Voor op de digitale snelweg zijn we op zoek naar schrijvers van wedstrijd verslagen. Deze verslagen zullen geplaatst worden op de website van OKK, maar kunnen ook in de nieuwsbrief of op facebook geplaatst kunnen worden. Heb jij schrijversbloed of vindt jij dat er te weinig leuke verhalen verschijnen meld je dan nu aan en start met publiceren!!!

mail@okkdordrecht.nl