A- A A+

Het bestuur

Binnen OKK Dordrecht zijn er 5 betrokken bestuursleden actief, die de vereniging een warm hart toedragen.
Organisaties hebben sturing nodig en het bestuur neemt daarbij een belangrijke plaats in. Het bestuur is belast
met het besturen van de vereniging. Daaronder verstaan we alles wat nodig is om de vereniging, gezien de doelstellingen
en activiteiten, te laten functioneren. Het bestuur heeft bij het besturen een eigen verantwoordelijkheid.
Het bestuur mag en móet datgene doen wat in het belang van de vereniging is, zoals bijv. een toekomstvisie ontwikkelen.
Het bestuur zal ook de meer formele contacten met de buitenwereld onderhouden, of dat nu de bond of de gemeente is.

 

 

Bestuur

Functie Naam Email Telefoon
Voorzitter Leny Hamers voorzitter@okkdordrecht.nl  06 - 36 31 24 06
Secretaris Karin Nicodem secretariaat@okkdordrecht.nl
Penningmeester Addie Aarnoudse penningmeester@okkdordrecht.nl
Bestuurslid Anita Meijer    
Bestuurslid Michel van Mourik    

Het bestuur is per email te bereiken via: bestuur@okkdordrecht.nl