A- A A+

Het bestuur

Binnen OKK Dordrecht zijn er 5 betrokken bestuursleden actief, die de vereniging een warm hart toedragen.
Organisaties hebben sturing nodig en het bestuur neemt daarbij een belangrijke plaats in. Het bestuur is belast
met het besturen van de vereniging. Daaronder verstaan we alles wat nodig is om de vereniging, gezien de doelstellingen
en activiteiten, te laten functioneren. Het bestuur heeft bij het besturen een eigen verantwoordelijkheid.
Het bestuur mag en móet datgene doen wat in het belang van de vereniging is, zoals bijv. een toekomstvisie ontwikkelen.
Het bestuur zal ook de meer formele contacten met de buitenwereld onderhouden, of dat nu de bond of de gemeente is.

 

 

Dagelijks bestuur

Functie Naam Email Telefoon
     
Voorzitter : Leny Hamers voorzitter@okkdordrecht.nl  06 - 36 31 24 06
Secretaris : Karin Nicodem secretariaat@okkdordrecht.nl
Penningmeester : Addie Aarnoudse penningmeester@okkdordrecht.nl

:

Algemene bestuursleden Email
   
Anita Meijer

anita@closecontact.nl

Michel van Mourik

michelvanmourik160187@gmail.com

Het gehele bestuur is per email te bereiken via: bestuur@okkdordrecht.nl