A- A A+

Stichting Leergeld

 

Ouders of verzorgers van kinderen jonger dan 18 jaar, die een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 140% van het bijstandsniveau ligt.,
kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld, indien zij bepaalde activiteiten (zoals de contributie van een sportvereniging) voor hun kinderen niet kunnen betalen.

De ouder dient zelf een aanvraag te doen bij Stichting Leergeld, om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. 

Kijkt u voor meer informatie op  www.leergelddrechtsteden.nl

 

Let op! ook als u een aanvraag indient bij Stichting Leergeld, dient u nog wel -  zo snel mogelijk na de 2 proeflessen -  

- het inschrijfformulier

- de Machtiging doorlopende SEPA Incasso

- de Toestemmingsverklaring

in te leveren bij onze ledenadministratie.

(De inschrijving bij OKK Dordrecht, staat dus los van uw aanvraag bij Stichting Leergeld)