A- A A+
Contributie OKK Dordrecht -  seizoen 2019-2020
Contributiebedragen per 1 augustus 2017
 
 

Recreanten

Tot en met 15 jaar € 13,25 per maand (11 maanden van 1 september t/m 31juli)

Wil je nog een andere les volgen, dan wordt de 2e les  € 6,60 per maand.
-  Bij de recreanten, krijgt het derde lid van één gezin, 10% korting op de contributie.

 

16 jaar en ouder € 15,50 per maand  (11 maanden van 1 september t/m 31 juli)
-  Wilt u nog een andere les volgen, dan wordt de 2les € 7,75 per maand.
-  Bij de recreanten, krijgt het derde lid van één gezin, 10% korting op de contributie.
 
 
 

Inschrijfgeld

Nieuwe leden betalen bij aanvang van het lidmaatschap inschrijfgeld. De bedragen hiervoor zijn:

Leden t/m 15 jaar                   € 20,00  (dit is incl. het OKK-shirt)   

Leden van 16 jaar en ouder  € 13,00   (zonder OKK-shirt)

Het inschrijfgeld wordt éénmalig bij de 1e automatische contributie-inning geïncasseerd

 

Selecties

RG-selectie

Selectieleden € 16,55 per maand voor 1 uur (12 maanden van 1 augustus t/m 31 juli)
-  Voor elk volgend half uur, wordt  € 3,45 per maand gerekend.
-  Voor elk volgend heel uur, wordt € 6,95 per maand gerekend.

Jazzdance & Hip Hop-selectie

Selectieleden € 16,55 per maand voor 1 uur (11 maanden van 1 september t/m 31 juli)

-  Voor elk volgend half uur, wordt  € 3,45 per maand gerekend.
-  Voor elk volgend heel uur, wordt € 6,95 per maand gerekend.
 
De Jazzdance-selecties betalen per seizoen éénmalig € 50,00 voor kleding, wedstrijdkosten en het trainingsweekend.
Deze bijdrage wordt in de maand november geïncasseerd.

  

Overige informatie:

  • De kosten voor wedstrijdpaspoorten en inschrijfgelden voor wedstrijden zijn in de contributie opgenomen. 
  • Indien in een selectie meerdere kinderen uit één gezin trainen, krijgen alle kinderen uit dat gezin 10% korting op de contributie. 
  • De contributie wordt jaarlijks per 1 augustus verhoogd met het consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals dat door het CBS over het voorgaande jaar is vastgesteld.
  • De contributie is verschuldigd bij vooruitbetaling. Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk d.m.v. automatische incasso.
  • Als u het met een afschrijving niet eens ben kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.